• /´retrou¸greid/

  Thông dụng

  Tính từ (như) .retrogressive

  Lùi lại, thụt lùi
  Thoái hoá, suy đồi
  (thiên văn học) đi ngược, đi nghịch hành (hành tinh)
  Ngược, nghịch
  in retrograde order
  theo thứ tự đảo ngược
  (quân sự) rút lui, rút chạy

  Danh từ

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) người thoái hoá, người suy đồi, người lạc hậu
  Khuynh hướng lạc hậu

  Nội động từ

  Đi giật lùi, lùi lại
  (thiên văn học) đi ngược, đi nghịch hành (hành tinh)
  Thoái hoá, suy đồi, suy sụp, trở lại tình trạng (tồi tệ) như cũ
  (quân sự) rút lui, rút chạy

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  giật lùi
  thóai hóa

  Toán & tin

  đi ngược

  Kỹ thuật chung

  nghịch hành
  endoscopic retrograde
  phép chụp nội soi nghịch hành
  đi chậm
  đi lùi
  lùi
  giảm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X