• /spaiə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường xoắn ốc
  Vòng xoắn; khúc cuộn (con rắn)
  Chóp hình nón, chóp nhọn (tháp...); tháp hình chóp; ngọn tháp
  Vật hình chóp nón thuôn
  (thực vật học) ngọn thân (kể từ chỗ bắt đầu có cành trở lên); cọng (cỏ)

  Nội động từ

  Mọc thẳng lên, đâm vút lên

  Ngoại động từ

  Xây tháp hình chóp cho

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tháp hình nón

  Toán & tin

  chóp hình nón

  Xây dựng

  đỉnh (nhọn)
  broach spire
  tháp đỉnh nhọn bát giác
  mái vút
  mũi (nhọn)
  tháp hình chóp

  Giải thích EN: A slender, steeply tapering pyramidal roof surmounting a tower; a feature of many European medieval cathedrals or of contemporary churches built in this style.

  Giải thích VN: Một mái hình kim tự tháp thon, nhọn, mảnh và dốc phủ lên tháp. Một đặc trưng của rất nhiều thánh đường Anh cổ hay các nhà thờ cùng thời.

  tời (kiểu đứng)

  Kỹ thuật chung

  cầu thang xoắn
  cuộn dây
  đỉnh nhọn
  broach spire
  tháp đỉnh nhọn bát giác
  đường xoắn ốc
  mũi nhọn
  ống ruột gà
  vòng ren

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X