• (đổi hướng từ Flagellating)
  /´flædʒə¸leit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Đánh đòn, trừng trị bằng roi

  Tính từ

  (sinh vật học) có roi; hình roi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Y học

  trùng roi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X