• /lash - Oxford Dictionary/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây buộc ở đầu roi
  Cái roi
  Cái đánh, cái quất; sự đánh, sự quất bằng roi
  to be sentenced to the lash
  bị phạt roi, bị phạt đòn
  Lông mi ( (cũng) eye lash)
  Sự mắng nhiếc, sự xỉ vả; sự chỉ trích, sự đả kích
  to be under the lash
  bị đả kích gay gắt

  Động từ

  Đánh, quất
  to lash a horse across the back with a whip
  quất roi vào lưng ngựa
  to lash its tail
  quất đuôi vào hông (thú)
  to lash against the windows
  tạt mạnh vào cửa sổ (mưa)
  Đánh vào bờ, đập vào bờ (sóng)
  waves lashed against the shore
  sóng đập vào bờ
  Kích thích, kích động
  speaker lashes audience into a fury
  diễn giả kích động những người nghe làm cho họ phẫn nộ
  Mắng nhiếc, xỉ vả; chỉ trích, đả kích
  Buộc, trói
  to lash two things together
  buộc hai cái lại với nhau
  to lash out
  đá bất ngờ (ngựa)
  to lash out at someone
  chửi mắng như tát nước vào mặt ai
  to lash out into strong language
  chửi rủa một thôi một hồi

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  buộc
  độ lỏng lẻo
  liên kết
  nối
  sự nối
  sự va chạm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X