• /spæηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái phát vào đít, cái đánh vào đít (đặc biệt là vào mông)

  Ngoại động từ

  Phát, đánh (vào đít)
  to spank a child's bottom
  phát vào đít đứa bé
  Thúc, giục (bằng cách phát vào đít)

  Nội động từ

  ( + along) (thông tục) di chuyển nhanh trên đường (nhất là về ngựa, tàu thủy, xe hơi)
  fairly spanking along
  chạy thật mau


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  belt , blip , box , buffet , cane , chastise , clobber , clout , cuff , flax , flog , hide , larrup * , lash , lather * , leather * , lick , paddle , punch , punish , put over one’s knee , smack , sock , tan * , tan one’s hide , thrash , trim , wallop , welt , whip , whup , bust , swat , whack , slap , strike , switch
  noun
  box , buffet , bust , chop , cuff , punch , smack , smacker , swat , whack

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X