• /skə:ʤ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người (vật) trừng phạt, người phê bình nghiêm khắc
  Tai hoạ ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  the scourge of war
  tai hoạ chiến tranh
  the white scourge
  bệnh ho lao
  Cái roi

  Ngoại động từ

  Trừng phạt; áp bức, làm đau khổ, quấy rầy
  Đánh bằng roi

  Hình thái từ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X