• /flog/

  Thông dụng

  Động từ

  Quất mạnh
  (từ lóng) bán
  to flog a dead horse
  phí công vô ích
  to flog sth to death
  lải nhải điều gì đến nhàm tai
  to flog laziness out of somebody
  đánh cho ai mất lười
  to flog learning into somebody
  đánh để bắt ai phải học

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X