• Cơ khí & công trình

  mài nhẵn bề mặt

  Giải thích EN: A method of pointing uncovered, internal wall surfaces to form a smooth, flat joint along the plane of the wall. Giải thích VN: Một phương pháp mài trên bề mặt của tường tạo ra độ nhẵn.

  Xây dựng

  sự miết mạch bằng bay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X