• /'fleivə/

  Thông dụng

  Danh từ + Cách viết khác : ( .flavor)

  vị ngon, mùi thơm; mùi vị
  sweets with different flavours
  kẹo với nhiều mùi vị khác nhau
  (nghĩa bóng) hương vị phảng phất
  a newspaper story with a flavour of romance
  chuyện viết trên báo có phảng phất hương vị tiểu thuyết

  Ngoại động từ

  Cho gia vị, làm tăng thêm mùi vị
  to flavour soup with onions
  cho hành để tăng thêm mùi vị của súp
  (nghĩa bóng) tăng thêm hứng thú của, thêm thắt vào, thêm mắm thêm muối vào

  Chuyên ngành

  Thực phẩm

  cho gia vị

  Kỹ thuật chung

  mùi thơm
  vị ngon

  Kinh tế

  thơm
  artificial flavour
  hương thơm nhân tạo
  flavour permeability
  tính thấm các chất thơm
  natural flavour
  vị thơm tự nhiên
  synthetic flavour
  hương thơm nhân tạo
  volatile flavour recovery
  sự tách chất thơm bay hơi
  vị ngon
  flavour fading
  sự mất vị ngon

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X