• /ri´kʌvəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lấy lại được, sự tìm lại được (vật đã mất...); vật lấy lại được, vật tìm lại được
  Sự đòi lại được (món nợ...)
  Sự bình phục, sự khỏi bệnh
  recovery from infuenza
  sự khỏi cúm
  past recovery
  không thể khỏi được (người ốm)
  Phòng hồi sức
  the patient is in recovery
  bệnh nhân nằm trong phòng hồi sức
  Sự khôi phục lại, sự phục hồi lại (kinh tế)
  (thể dục,thể thao) miếng thủ thế lại (đánh kiếm)
  (hàng không) sự lấy lại thăng bằng (sau vòng liệng xoáy trôn ốc)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (điều khiển học ) sự phục hồi

  Giao thông & vận tải

  sự cứu hộ (trường hợp khẩn cấp)
  sự cứu nguy

  Điện lạnh

  sự hoàn nhiệt

  Kỹ thuật chung

  phục hồi
  automatic recovery program
  chương trình phục hồi tự động
  backward (file) recovery
  phục hồi tệp quay lui
  backward file recovery
  phục hồi tệp quay lui
  backward recovery
  phục hồi ngược lại
  carrier recovery circuit
  mạch phục hồi sóng mang
  clock recovery bit
  bit phục hồi nhịp đồng hồ
  Commitment Concurrency And Recovery (CCR)
  sự xung đột và sự phục hồi cam kết
  Commitment, Concurrency and Recovery Service Element (CCRE)
  Phần tử dịch vụ cam kết, tranh chấp và phục hồi (CCR)
  component recovery record
  bản ghi phục hồi bộ phận
  crash recovery
  phục hồi khi đổ vỡ
  Emergency Recovery Utility [Microsoft] (ERU)
  Trình tiện ích phục hồi khẩn cấp [Microsoft]
  error recovery
  phục hồi lỗi
  error recovery
  sự phục hồi lỗi
  error recovery manager (ERM)
  bộ quản lý phục hồi lỗi
  error recovery procedures (ERP)
  các thủ tục phục hồi lỗi
  error recovery routine
  công cụ phục hồi lỗi
  eXtended Recovery Facility (IBM) (XRF)
  Phương tiện phục hồi mở rộng (IBM)
  extended recovery facility (XRF)
  chương trình phục hồi mở rộng
  failure recovery
  sự phục hồi sai hỏng
  fast-recovery diode
  đi-ốt phục hồi nhanh
  file recovery utility
  tiện ích phục hồi tệp
  frame alignment recovery time
  thời gian phục hồi chốt mành
  FRR (functionalrecovery routine)
  thủ tục phục hồi chức năng
  key recovery
  phục hồi khóa
  oil recovery system
  hệ (thống) phục hồi dầu
  partial recovery
  phục hồi từng phần
  recovery characteristic
  đường phục hồi
  recovery function
  chức năng phục hồi
  recovery heat
  nhiệt phục hồi
  recovery of elasticity
  sự phục hồi đàn hồi
  recovery point
  điểm phục hồi
  recovery rate
  tốc độ phục hồi
  recovery time
  thời gian phục hồi (nhiệt đến nhiệt độ làm việc)
  recovery time (compendor)
  thời gian phục hồi (của bộ nén ép-nới rộng)
  recovery voltage
  điện áp phục hồi
  resource recovery plant
  sự phục hồi tài nguyên
  reverse recovery time
  thời gian phục hồi ngược
  Reverse Recovery Time (RRT)
  thời gian phục hồi nghịch đảo
  RMS (RecoveryManagement Support)
  hỗ trợ quản lý phục hồi
  step recovery diode
  đi-ốt phục hồi theo bước
  recoveryannealing
  Ủ hồi phục (luyện kim)
  system recovery
  sự phục hồi hệ thống
  transaction recovery
  phục hồi giao dịch
  transient recovery voltage
  điện áp phục hồi chuyển tiếp
  transient recovery voltage
  điện áp quá độ phục hồi
  Unacknowledged Non-Error Recovery Mode (UNERM)
  chế độ phục hồi không lỗi không báo nhận
  vapor-recovery unit
  bộ hồi phục hơi


  sự cứu hộ
  sự cứu nạn
  sự cứu nguy (khi máy bay cơ động)
  sự cứu sinh
  sự hoàn thiện
  sự hồi phục
  backward file recovery
  sự hồi phục tập tin ngược
  backward recovery
  sự hồi phục ngược
  component recovery record (CRR)
  bản ghi sự hồi phục thành phần
  crease recovery
  sự hồi phục nếp nhăn
  CRR (componentrecovery record)
  bản ghi sự hồi phục thành phần
  elastic recovery
  sự hồi phục đàn hồi
  forward file recovery
  sự hồi phục tập tin sớm
  forward recovery
  sự hồi phục thuận
  forward recovery
  sự hồi phục tiến
  forward recovery time
  sự hồi phục tiến
  functional error recovery
  sự hồi phục lỗi chức năng
  in-line recovery
  sự hồi phục nội tuyến
  mid-batch recovery
  sự hồi phục giữa bó
  recovery control data set
  tập (hợp) dữ liệu điều khiển sự hồi phục
  time recovery
  sự hồi phục thời gian
  track recovery
  sự hồi phục rãnh
  sự khai thác lại
  sự khôi phục
  alternate recovery
  sự khôi phục thay thế
  file recovery
  sự khôi phục tập tin
  problem recovery
  sự khôi phục bài toán
  recovery of economy
  sự khôi phục nền kinh tế
  recovery of head
  sự khôi phục mức nước
  resource recovery
  sự khôi phục tài nguyên
  sự lấy lại thăng bằng (tàu vũ trụ)
  sự phục hồi
  Commitment Concurrency And Recovery (CCR)
  sự xung đột và sự phục hồi cam kết
  error recovery
  sự phục hồi lỗi
  failure recovery
  sự phục hồi sai hỏng
  recovery of elasticity
  sự phục hồi đàn hồi
  resource recovery plant
  sự phục hồi tài nguyên
  system recovery
  sự phục hồi hệ thống
  sự tái chế
  sự tái sinh
  clay recovery
  sự tái sinh đất sét
  elastic recovery
  sự tái sinh đàn hồi
  energy recovery
  sự tái sinh năng lượng
  gasoline recovery
  sự tái sinh xăng
  material recovery
  sự tái sinh vật liệu
  metal recovery
  sự tái sinh kim loại
  sự thu hồi
  sự thu lại

  Kinh tế

  đền bồi
  hồi phục
  incipient recovery
  sự chớm hồi phục
  recovery in prices
  hồi phục giá cả
  recovery stock
  cổ phiếu hồi phục
  phục hồi (kinh tế)
  phục hưng
  cyclical recovery
  sự phục hưng có tính chu kỳ
  European Recovery Program
  Chương trình phục hưng châu Âu
  recovery without inflation
  phục hưng kinh tế không có lạm phát
  sự bồi thường
  sự được
  sự hoàn lại
  pickle recovery
  sự hoàn lại dịch muối
  sự khôi phục
  quick recovery
  sự khôi phục nhanh chóng
  sự tách ra
  sự tái sinh
  dough recovery
  sự tái sinh bột nhào
  sự thu hồi
  thủ đắc (một quyền lợi nào đó)
  trở lại như trước (giá ca, việc kinh doanh)
  vật đòi lại được
  vật lấy lại được
  vật thu hồi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X