• /´flinti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bằng đá lửa; có đá lửa
  Như đá lửa; rắn như đá lửa
  (nghĩa bóng) cứng rắn; sắt đá
  a flinty heart
  trái tim sắt đá

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  rất cứng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X