• (đổi hướng từ Flailing)
  /fleil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cái néo
  Cái đập lúa

  Ngoại động từ

  Đập (lúa...) bằng cái đập lúa
  Vụt, quật

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X