• (đổi hướng từ Flowrate)

  Toán & tin

  tốc độ dẻo

  Điện lạnh

  tốc độ dòng không khí
  tốc độ luồng gió

  Kỹ thuật chung

  lưu lượng
  air flow rate
  lưu lượng không khí
  air volume flow rate
  lưu lượng không khí theo thể tích
  extracted-air flow rate
  lưu lượng không khí thải ra
  flow rate controller
  bộ điều khiển lưu lượng
  flow rate curve
  đường cong lưu lượng
  flow-rate meter
  lưu lượng kế
  mass flow rate
  lưu lượng chất
  mass flow rate
  lưu lượng theo khối lượng
  melt flow rate
  lưu lượng nóng chảy
  oil flow rate
  lưu lượng dầu
  refrigerant flow rate
  lưu lượng môi chất lạnh
  refrigerant flow rate
  lưu lượng dòng môi chất lạnh
  sewage flow rate
  lưu lượng nước thải
  vapour refrigerant flow rate
  lưu lượng dòng hơi môi chất lạnh
  volume flow rate
  lưu lượng khối
  volume flow rate
  lưu lượng thể tích
  volume flow rate
  lưu lượng theo thể tích
  water-flow rate
  lưu lượng nước
  lưu lượng (dòng chảy)
  lưu lượng bơm
  lưu lượng chất lỏng
  lưu lượng của dòng chảy
  khả năng thông qua
  độ chảy (của bột nhão)
  vận tốc dòng chảy
  average flow rate
  vận tốc dòng chảy trung bình

  Xây dựng

  tốc độ dòng chảy

  Kinh tế

  sự hao phí chất lỏng
  tốc độ dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X