• /'veipə/

  Thông dụng

  Cách viết khác vapor

  Danh từ

  Hơi nước (hơi ẩm, chất khác lan toả hoặc treo lơ lửng trong không khí)
  Hơi (dạng khí của một số chất lỏng hoặc chất rắn bị đốt nóng biến đổi thành)
  Vật hư ảo; sự tưởng tượng hão huyền
  ( theỵvapours) ( số nhiều) (từ cổ,nghĩa cổ); (đùa cợt) cảm thấy ngất xỉu đột ngột
  to have the vapour
  bị ngất xỉu

  Nội động từ

  Bốc hơi
  Bốc hơi nước
  (thông tục) nói khoác lác
  (thông tục) nói chuyện tầm phào

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hơi nước

  Cơ - Điện tử

  Hơi nước, hơi

  Ô tô

  hơi (do nung nóng chất lỏng)

  Kỹ thuật chung

  bốc hơi
  hơi nước
  air vapour mixture
  hỗn hợp hơi nước-không khí
  air water-vapour mixture
  hỗn hợp hơi nước-không khí
  air-water (-vapour) mixture
  hỗn hợp hơi nước-không khí
  coating water vapour barrier
  lớp màng bao không thấm hơi nước
  coating water vapour barrier
  áo cách hơi nước
  heavy-water vapour
  hơi nước nặng
  hot vapour line
  đường ống hơi (nước) nóng
  moisture vapour pressure
  áp suất hơi nước
  Reid vapour pressure
  áp lực hơi nước Reid
  saturated vapour
  hơi nước bão hòa
  saturated vapour pressure
  áp lực hơi nước bão hòa
  saturation vapour pressure
  áp suất hơi nước bão hòa
  sublimated water vapour
  hơi nước thăng hoa
  supersaturated stream (vapour)
  hơi (nước) quá bão hòa
  supersaturated vapour
  hơi (nước) quá bão hòa
  un-superheated vapour
  hơi nước chưa quá nhiệt
  vapour barrier
  màn chắn bằng hơi nước
  vapour barrier
  màng ngăn hơi nước
  vapour bath
  bể hơi nước
  vapour density
  mật độ hơi nước
  vapour density
  tỷ trọng hơi nước
  vapour line
  đường (bão hòa) hơi nước
  vapour lock
  khóa hơi nước (ngăn các dòng chất lỏng chảy vào)
  vapour permeability
  tính thấm hơi nước
  vapour pressure
  áp suất hơi nước
  vapour resistance
  sức cảm của hơi nước
  vapour return line
  đường dẫn hơi nước trở về
  vapour-air mixture
  hỗn hợp hơi nước-không khí
  water vapour barrier
  làm chắn hơi nước
  water-vapour content
  hàm lượng hơi nước
  water-vapour diffusivity
  độ (tính) khuếch tán hơi nước
  water-vapour diffusivity
  độ khuếch tán hơi nước
  water-vapour impermeability
  tính không thấm hơi nước
  water-vapour migration
  di chuyển hơi nước
  water-vapour migration
  sự di chuyển hơi nước
  water-vapour permeability
  tính thẩm thấu hơi nước
  water-vapour pressure
  áp suất hơi nước
  water-vapour saturation pressure
  áp suất bão hòa hơi nước
  water-vapour transmission
  truyền hơi nước

  Kinh tế

  hơi nước
  juice vapour
  hơi nước giọt
  vapour cooking
  sự nấu bằng hơi nước
  vapour permeability
  tính thấm hơi nước
  water vapour content
  hàm lượng hơi nước
  sự bốc hơi
  sương mù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X