• Kỹ thuật chung

    kỹ thuật đúc

    Giải thích EN: A branch of engineering that involves the melting and casting of metal or glass. Giải thích VN: Ngành kỹ thuật liên quan đến nấu chảy và đúc thủy tinh hoặc kim loại.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X