• (đổi hướng từ Scraped)
  /skreip/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nạo, sự cạo
  Tiếng nạo, tiếng cạo kèn kẹt, tiếng sột soạt
  (thông tục) tình trạng lúng túng, khó xử (do cách cư xử dại dột..)
  Sự kéo lê chân ra đằng sau (trong khi cúi chào)
  Vết cào xước

  Ngoại động từ

  Cạo, gọt, gạt, vét; làm nhẵn, đánh bóng; tẩy (bùn, mỡ, sơn..)
  to scrape a ship's bottom
  cạo đáy tàu
  to scrape one's chin
  cạo râu
  to scrape one's plate
  vét hết thức ăn trong đĩa
  to scrape off paint
  cạo sơn
  to scrape one's boots
  gạt bùn ở đế giày ống
  Làm xây xát; xước; làm bị thương, làm hỏng
  Bong; tróc (da, sơn..)
  Làm cho quệt, làm cho cọ xát
  branches scrape against the window
  cành cây cọ vào cửa sổ
  the car scraped its paint against the wall
  xe ô tô quẹt vào tường và bong sơn
  Bới, cạo, cào (đất..)
  Làm kêu loẹt soẹt
  Kéo lê
  to scrape one's feet
  kéo lê giày (làm kêu loẹt soẹt để phản đối một diễn giả); kéo lê chân ra đằng sau (khi cúi chào)
  Cóp nhặt, dành dụm
  to scrape away
  đánh chùi, cạo (vật gì)
  to scrape down
  o scrape away
  Làm kêu loẹt soẹt (bằng cách lê giày xuống sàn) để diễn giả không nói được nữa
  to scrape off
  cạo nạo
  to scrape together (up)
  cóp nhặt, dành dụm
  scrape (the bottom of) the barrel
  vét tất cả
  scrape a living
  kiếm ăn lần hồi

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  gạt đất (bằng dưỡng khi làm khuôn)

  Môi trường

  kì cọ

  Kỹ thuật chung

  bào
  cạo rà
  cạo, cào, cọ nạo
  cạp (đất) cọ
  cào
  cọ nạo
  nạo
  gọt
  gọt giũa

  Kinh tế

  cạo
  nạo
  sự cạo
  sự nạo
  tàn vét bùn
  vét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X