• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  Xem function word

  Toán & tin

  hàm tử
  additive functor
  hàm tử cộng tính
  balance functor
  hàm tử cân bằng
  coderived functor
  hàm tử đối dẫn suất
  composite functor
  hàm tử hợp
  contravariant functor
  (đại số ) hàm tử phản biến
  covariant functor
  hàm tử hiệp biến
  evaluation functor
  hàm tử định giá
  exact functor
  hàm tử khớp
  fibre functor
  hàm tử thớ
  forgetful functor
  hàm tử quên
  half exact functor
  hàm tử nửa khớp
  left exact functor
  (đại số ) hàm tử khớp bên trái
  right exact functor
  (đại số ) hàm tử khớp bên phải
  singular homology functor
  hàm tử đồng điều kỳ dị
  suspension functor
  hàm tử treo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X