• (đổi hướng từ Gablez)
  /'geibl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đầu hồi (nhà)
  (kỹ thuật) cột chống, thanh chống, giá chống

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  hồi đầu nhà

  Giải thích EN: The upper, triangular portion of an end wall. Giải thích VN: Phần phía trên hình tam giác ở cuối bức tường.

  đầu hồi nhà
  đỉnh tam giác
  hè nhà
  trán tường
  multi-curved gable
  trán tường lượn sóng
  ornamental gable
  trán tường trang trí
  woodened gable
  trán tường (bằng) gỗ

  Kỹ thuật chung

  khung chống
  đầu hồi

  Giải thích EN: The end of a double-sloping roof with the triangular piece of wall that it covers. Also, gable roof. Giải thích VN: Phần cuối của kiểu mái dốc hai bên với phần tường hình tam giác được che. Tham khảo : gable roof.

  đầu hồi (nhà)
  giá chống
  thanh chống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X