• /¸dʒenə´ræliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nguyên tắc chung chung; cái chung chung; tính tổng quát; tính đại cương
  to come down from generalities to particulars
  thôi nói chung chung mà đi vào chi tiết cụ thể
  Tính phổ biến
  a rule of great generality
  một quy luật rất phổ biến
  Phần đông, đa số
  the generality of children are fond of chocolate
  đa số trẻ em đều thích sôcôla

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính tổng quát

  Kỹ thuật chung

  đại cương

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X