• /æb'stræk∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trừu tượng, sự trừu tượng hoá
  Cách nhìn trừu tượng, quan điểm trừu tượng; khái niệm trừu tượng; vật trừu tượng
  Sự lơ đãng
  Sự chiết ra, sự rút ra

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự trừu tượng hoá, sự trừu tượng

  Xây dựng

  sự chiết ra
  tính trừu tượng

  Kỹ thuật chung

  chiết ra
  sự lấy ra
  sự rút ra
  sự trừu tượng
  sự trừu tượng hóa

  Kinh tế

  sự chiết ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X