• /'dʒenəreitiŋ/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sinh ra; tạo ra; phát sinh

  Danh từ

  Sự sinh ra; sự tạo ra; sự phát sinh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  khởi động
  phát động
  sinh
  auto-generating
  tự sinh
  cumulant generating function
  hàm sinh tích lũy
  cumulation generating function
  hàm sinh tích lũy
  cumulative generating function
  hàm sinh tích lũy
  generating area
  khu vực sinh sống
  generating circle
  đường tròn sinh
  generating circle
  vòng (tròn) sinh
  generating curve
  đường sinh
  generating element
  phần tử sinh
  generating function
  hàm sinh
  generating line
  đường sinh
  generating pair
  cặp sinh
  generating polynomial
  đa thức phát sinh
  generating program
  bộ sinh
  generating program
  chương trình sinh
  generating routine
  đoạn chương trình sinh
  generating routine
  thủ tục sinh
  heat-generating
  sinh nhiệt
  moment generating function
  hàm sinh các momen
  moment generating function
  hàm sinh các mômen
  self-generating
  tự sinh
  self-generating transducer
  bộ chuyển đổi tự sinh
  vault generating line
  đường sinh của vòm
  sự cắt lăn
  sự phát điện
  sự phay lăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X