• /spraut/

  Thông dụng

  Danh từ

  Mầm, chồi, búp (của cây)
  soya sprouts
  giá đậu tương
  Sự mới mọc
  ( số nhiều) (thông tục) cải bruxen (như) Brussels sprouts

  Nội động từ

  Mọc lên, nhú lên, đâm chồi, nảy mầm
  new buds sprouting on the trees
  những chồi mới đang nảy trên các cây
  Ngắt mầm, ngắt chồi

  Ngoại động từ

  Nhú lên, xuất hiện, mọc lên
  to sprout horns
  nhú sừng (trâu, bò)
  to sprout a moustache
  để râu mép
  Phát triển, sinh ra

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  cải Brusse
  nảy mầm
  rau mầm

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  die , shrink , shrivel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X