• /ə'lju:minə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Alumin

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  alumin

  Giải thích EN: Any of various industrial materials made from or containing alumina. Thus, alumina brick, alumina porcelain. Giải thích VN: Một trong những loại nguyên liệu công nghiệp được làm từ hay chứa alumin. Do vậy, nó có thể là Gạch hay sứ alumin.

  beta alumina
  alumin bêta
  ôxít nhôm
  activated alumina
  ôxit nhôm hoạt tính
  alumina producing plant
  nhà máy (sản xuất) oxit nhôm

  Kỹ thuật chung

  nhôm oxit
  activated alumina
  nhôm oxit hoạt tính
  activated alumina
  nhôm ôxit hoạt tính
  granular activated alumina
  nhôm oxit hoạt tính dạng hạt
  nhôm ôxit
  activated alumina
  nhôm oxit hoạt tính
  activated alumina
  nhôm ôxit hoạt tính
  granular activated alumina
  nhôm oxit hoạt tính dạng hạt

  Địa chất

  alumin, nhôm oxit

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X