• /´insju¸leitiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cách điện
  insulating materials
  vật liệu cách điện

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sự (ngăn) cách

  Xây dựng

  cách điện
  insulating capacity
  khả năng cách điện
  insulating holder
  giá cách điện
  insulating impregnated paper
  giấy tẩm cách điện
  insulating property
  tính cách điện
  insulating retainer
  giá cách điện

  Kỹ thuật chung

  cách ly
  fibrous insulating material
  vật liệu cách ly dạng sợi
  insulating board
  tấm cách ly
  insulating coating
  lớp cách ly
  insulating concrete
  bê tông cách ly
  insulating coupling
  khớp nối cách ly
  insulating fishplate
  tấm ốp cách ly
  insulating flanges
  bích cách ly
  insulating gap
  khe cách ly
  insulating gloves
  găng tay cách ly
  insulating holder
  giá đỡ cách ly
  insulating joint
  mối nối cách ly
  insulating layer
  lớp cách ly
  insulating layer
  lớp cách ly (âm thanh)
  insulating material
  chất cách ly
  insulating material
  vật cách ly
  insulating material
  vật liệu cách ly
  insulating material [substance]
  chất cách ly
  insulating stand
  đế cách ly
  insulating substance
  chất cách ly
  insulating substrate
  nén cách ly
  insulating tile-board
  tấm cách ly (âm, nhiệt)
  insulating value
  khả năng cách ly
  insulating value
  giá trị cách ly
  insulating value
  hệ số cách ly
  insulating washer
  vòng đệm cách ly
  noise-protective insulating glass
  kính cách ly chống ồn
  cách nhiệt
  aerosol (insulatingmaterial)
  phun bọt (cách nhiệt)
  cellular porous insulating material
  vật liệu cách nhiệt bằng bọt xốp
  cryogenic insulating vacuum
  cách nhiệt chân không cryo
  cryogenic insulating vacuum
  chân không cách nhiệt cryo
  felt insulating material
  vật liệu cách nhiệt bằng phớt
  fibrous insulating material
  vật liệu cách nhiệt dạng bông
  fibrous insulating material
  vật liệu cách nhiệt dạng sợi
  fill insulating material
  chất cách nhiệt dạng điền đầy
  fire-resistant insulating material
  vật liệu cách nhiệt không cháy
  fireproof insulating material
  vật liệu cách nhiệt chống cháy
  foamed plastic insulating material
  chất dẻo cách nhiệt dạng bọt
  foil insulating material
  lá cách nhiệt
  foil insulating material
  tấm cách nhiệt
  gas-permeated insulating material
  chất cách nhiệt nạp đầy khí
  granular insulating material
  vật liệu cách nhiệt dạng hạt
  heat insulating
  sự cách nhiệt
  heat insulating material
  chất cách nhiệt
  heat insulating material
  vật liệu cách nhiệt
  heat insulating substance
  chất cách nhiệt
  heat insulating substance
  vật liệu cách nhiệt
  heat-insulating card board
  bìa ép cách nhiệt
  heat-insulating concrete
  bê tông cách nhiệt
  heat-insulating enclosure
  kết cấu ngăn cách nhiệt
  heat-insulating felt
  phớt cách nhiệt
  heat-insulating filling
  vật liệu cách nhiệt nhồi
  heat-insulating glass
  kính cách nhiệt
  heat-insulating insert
  tâm đệm cách nhiệt
  heat-insulating jacket
  vỏ cách nhiệt (bảo vệ)
  heat-insulating material
  chất cách nhiệt
  heat-insulating material
  vật liệu cách nhiệt
  heat-insulating plaster
  lớp trát cách nhiệt
  heat-insulating product
  sản phẩm cách nhiệt
  heat-insulating protection
  sự bảo vệ cách nhiệt
  heat-insulating segment
  đoạn cách nhiệt
  heat-insulating shell
  lớp vỏ cách nhiệt
  horizontal thermal insulating squared timber
  dầm gỗ cách nhiệt theo phương nằm ngang
  hygroscopic insulant [insulating material]
  vật liệu cách nhiệt có hút ẩm
  hygroscopic insulating material
  vật liệu cách nhiệt hút ẩm
  inorganic insulant [insulating material]
  vật liệu cách nhiệt vô cơ
  inorganic insulating material
  vật liệu cách nhiệt vô cơ
  insulating barrier
  vách cách nhiệt
  insulating brick
  gạch cách nhiệt
  insulating capacity
  khả năng cách nhiệt
  insulating cardboard
  các tông cách nhiệt
  insulating compound
  hợp chất cách nhiệt
  insulating concrete
  bê tông cách nhiệt
  insulating cork
  lie cách nhiệt
  insulating course
  lớp cách nhiệt
  insulating covering
  lớp phủ cách nhiệt
  insulating covering
  vỏ cách điện, vỏ cách nhiệt)
  insulating fiberboard
  tấm có thớ cách nhiệt
  insulating fill
  đổ đầy chất cách nhiệt
  insulating fill
  nhồi đầy chất cách nhiệt
  insulating fire brick
  gạch cách nhiệt
  insulating form board
  tấm ván khuôn cách nhiệt
  insulating glass
  kính cách nhiệt
  insulating glass
  kính thủy tinh cách nhiệt
  insulating glass
  thủy tinh cách nhiệt
  insulating glass for fire protection
  kính cách nhiệt phòng tỏa
  insulating gloves
  găng cách nhiệt
  insulating gypsum wallboard
  tấm tường thạch cao cách nhiệt
  insulating jacket
  vỏ (tường đúp) cách nhiệt
  insulating jacket
  vỏ cách nhiệt
  insulating layer
  lớp cách nhiệt
  insulating lining
  lớp lót cách nhiệt
  insulating material
  chất cách nhiệt
  insulating material
  vật liệu cách nhiệt
  insulating material (insulationmaterial)
  vật liệu cách nhiệt
  insulating material [substance]
  chất cách [nhiệt
  insulating plasterboard
  tấm thạch cao cách nhiệt
  insulating plastics
  chất dẻo cách nhiệt
  insulating plate
  tấm cách nhiệt
  insulating powder
  bột cách nhiệt
  insulating product
  chất cách nhiệt
  insulating properties
  tính chất cách nhiệt
  insulating property
  khả năng cách nhiệt
  insulating property
  tính chất cách nhiệt
  insulating property
  tính cách nhiệt
  insulating refractory
  chất cách nhiệt chịu lửa
  insulating refractory brick
  gạch cách nhiệt chịu lửa
  insulating roof deck
  tấm lợp cách nhiệt
  insulating sheath
  vỏ cách nhiệt
  insulating slab
  tấm cách nhiệt
  insulating slab [plate]
  tấm cách nhiệt
  insulating space
  không gian cách nhiệt
  insulating substance
  chất cách nhiệt
  insulating technique
  công nghệ cách nhiệt
  insulating technique
  kỹ thuật cách nhiệt
  insulating vacuum
  chân không cách nhiệt
  insulating value
  giá trị cách nhiệt
  insulating varnish
  sơn cách nhiệt
  insulating varnish
  vécni cách nhiệt
  insulating work
  công tác cách nhiệt
  kapok insulating material
  vật liệu cách nhiệt kapok
  lightweight insulating concrete
  bê tông cách nhiệt nhẹ
  moisture-absorbing insulant [insulating material]
  vật liệu cách nhiệt có hút ẩm
  multicellular porous insulating material
  vật liệu cách nhiệt bằng bọt xốp
  multilaminar insulating material
  vật liệu cách nhiệt nhiều lớp
  natural insulant (insulatingmaterial)
  vật liệu cách nhiệt tự nhiên
  natural insulating material
  chất cách nhiệt tự nhiên
  natural insulating material
  vật liệu cách nhiệt tự nhiên
  organic insulant (insulatingmaterial)
  vật liệu cách nhiệt hữu cơ
  organic insulating material
  vật liệu cách nhiệt hữu cơ
  polystyrene insulating material
  vật liệu cách nhiệt polystyren
  polyurethane insulant (insulatingmaterial)
  vật liệu cách nhiệt bằng xốp polyurethan
  powdered insulating material
  vật liệu cách nhiệt dạng bột
  reflective insulating material
  vật liệu cách nhiệt phản xạ
  refractory and Insulating fire brick
  gạch nung cách nhiệt và chịu lửa
  refractory insulating brick
  gạch cách nhiệt chịu lửa
  refractory insulating concrete
  bê tông cách nhiệt chịu lửa
  rigid insulating board
  tấm cách nhiệt cứng
  rigid insulating material
  vật liệu cách nhiệt cứng
  rigid polyurethane insulant (insulatingmaterial)
  vật liệu cách nhiệt polyurethan cứng
  rigid polyurethane insulating
  vật liệu cách nhiệt polyuretan cứng
  rigid urethane foam insulant (insulatingmaterial)
  bọt vật liệu cách nhiệt urethan cứng
  rigid urethane foam insulating material
  bọt vật liệu cách nhiệt uretan cứng
  rigid urethane foam insulating material
  vật liệu cách nhiệt bọt uretan cứng
  rock insulant (insulatingmaterial)
  vật liệu cách nhiệt từ bông khoáng
  roof insulating slab
  tấm cách nhiệt trên mái
  self-extinguishing insulating foam
  bọt cách nhiệt tự dập lửa
  self-extinguishing insulating foam
  sự cách nhiệt tự dập lửa
  semirigid insulant (insulatingmaterial)
  vật liệu cách nhiệt nửa cứng
  semirigid insulating material
  vật liệu cách nhiệt nửa cứng
  structural heat-insulating concrete
  bê tông kết cấu cách nhiệt
  thermal insulating material
  chất cách nhiệt
  thermal insulating material
  vật liệu cách nhiệt
  vapour permeable insulant (insulatingmaterial)
  vật liệu cách nhiệt có thể thấm hơi
  sự cách điện
  sự cách ly
  sự cách nhiệt
  self-extinguishing insulating foam
  sự cách nhiệt tự dập lửa
  sự cô lập

  Kinh tế

  dụng cụ nhiệt
  sự cách nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X