• Xây dựng

  tường chắn kiểu trọng lực
  tường trọng lực

  Giải thích EN: A retaining wall that stands upright by the force of its own weight. Giải thích VN: Tường chắn chống lật và trượt bằng chính trọng lượng của nó.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X