• (đổi hướng từ Stands)
  /stænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đứng, sự đứng yên, trạng thái không di chuyển
  to come to a stand
  dừng lại, đứng lại
  Vị trí đứng
  he took his stand near the window
  anh ấy đứng gần cửa sổ
  sự chống cự, sự đấu tranh chống lại, sự kháng cự; thời gian kháng cự
  to make a stand against the enemy
  chống cự lại quân địch
  to make a stand for a principle
  đấu tranh cho một nguyên tắc
  a stand of sixty days
  cuộc cầm cự sáu mươi ngày
  chỗ đứng, vị trí
  to take one's stand near the door
  đứng gần cửa
  to take one's stand on the precise wording of the act
  căn cứ vào từng lời của đạo luật
  lập trường, quan điểm
  to maintain one's stand
  giữ vững lập trường
  to make one's stand clear
  tỏ rõ lập trường của mình
  Giá, khung (để đặt cái gì lên trên hoặc vào trong)
  a music-stand
  giá để bàn nhạc
  a cake stand
  giá đựng bánh
  Gian hàng, quán (ở chợ); cấu trúc (bàn, quán) bán hàng hoá
  a newspaper stand
  quán bán báo
  Khu vực, cấu trúc để trưng bày (triển lãm, quảng cáo..)
  one of the stands at a book fair
  một trong những quầy tại hội chợ sách
  Chỗ đậu xe ( taxi.. để chờ khách)
  a taxi-stand
  bến đỗ xe tắc xi
  Khán dài
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) chỗ dành riêng (trong toà án) cho người làm chứng
  cây trồng đang mọc, mùa màng chưa gặt
  sự dừng lại (ở một nơi nào) để biểu diễn (đoàn kịch...); nơi đứng lại
  (Úc), (thương nghiệp) rừng; gỗ rừng

  nội động từ stood

  đứng
  to stand at ease
  đứng ở tư thế nghỉ
  to be too weak to stand
  yếu quá không đứng được
  có, ở, đứng
  a bookcase stands in one corner
  ở góc nhà có một tủ sách
  here once stood a huge tree
  trước đây ở chỗ này có một cây to lắm
  Cao
  to stand 1.60 metre high
  cao 1, 60 m
  đứng vững, bền
  this house will stand another score of year
  nhà còn vững đến vài chục năm nữa
  this small house has stood through worse storm
  ngôi nhà nhỏ này qua rất nhiều cơn bão ghê hơn thế này mà vẫn không việc gì
  how do we stand in the matter of munition?
  liệu chúng ta có đủ đạn được không?
  Có giá trị
  the former conditions stand
  những điều kiện trước vẫn có giá trị
  the same remark stands good
  lời nhận xét như thế vẫn đúng
  đọng lại, tù hãm (nước)
  giữ vững quan điểm, giữ vững lập trường
  đồng ý, thoả thuận
  ra ứng cử
  to stand for Parliament
  ra ứng cử nghị viện

  ngoại động từ

  bắt đứng; đặt, để, dựng
  to stand somebody in the corner
  bắt phạt ai đứng vào góc tường
  to stand a bicycle against the wal
  d dựng cái xe đạp vào tường
  giữ vững
  to stand one's ground
  giữ vững lập trường; không lùi bước
  chịu đựng
  to stand a pain
  chịu đựng sự đau đớn
  to stand fire
  (quân sự) chịu được hoả lực (của địch)
  to fail to stand the test
  không chịu đựng nổi sự thử thách
  thết, đãi
  to stand somebody a drink
  thiết ai một chầu uống
  who is going to stand treat?
  ai thiết đãi nào?, ai bao nào?

  Cấu Trúc Từ

  to be at a stand
  (từ cổ,nghĩa cổ) không tiến lên được
  Lúng túng
  stand of arms
  bộ vũ khí cá nhân
  stand of colours
  những cờ của trung đoàn
  make a stand (against/for somebody/something)
  sẵn sàng chống cự, chiến đấu, tranh luận..)
  make a stand against the enemy
  chống cự lại kẻ thù
  take a/one's stand (on something)
  tuyên bố quan điểm, ý kiến của mình.. (về cái gì)
  she took a firm stand on unclear disarmament
  cô ấy có quan điểm cứng rắn về giải trừ vũ khí hạt nhân
  to stand by
  đứng cạnh, đứng bên cạnh
  đứng cạnh, đứng bên cạnh
  thực hiện, thi hành (lời hứa...)
  đảm bảo, khẳng định
  (hàng hải) chuẩn bị thả neo
  ở vị trí sẵn sàng chiến đấu, ở tình trạng báo động
  to stand down
  rút lui (người làm chứng, người ứng cử)
  (quân sự) hết phiên gác
  to stand for
  (từ viết tắt) đại diện cho; có nghĩa là
  (ứng cử) đại diện cho
  ủng hộ, bênh vực
  (thông tục) chịu đựng, dung thứ; nhận
  to stand in
  đại diện cho
  to stand in with
  vào hùa với, cấu kết với
  to stand off
  tránh xa, lảng xa
  tạm giãn (thợ, người làm...)
  to stand on
  (hàng hải) cứ tiếp tục đi
  giữ đúng; khăng khăng đòi
  to stand on (upon) ceremony
  giữ đúng nghi thức; giữ vẻ khách khí
  to stand out
  chống lại, kiên trì chống cự
  nghiến răng chịu
  nổi bật lên
  to stand over
  bị hoãn lại (vấn đề)
  to stand to
  thực hiện (lời hứa)
  bám sát, giữ vững (vị trí, công việc)
  to stand up
  đứng dậy, đứng lên
  to stand up for
  về phe với, ủng hộ
  to stand up to
  dũng cảm đương đầu với; có thể chịu được (sự dãi dầu...) (vật liệu)
  to stand corrected
  chịu cải tạo
  Stand easy!
  (quân sự) nghỉ!
  to stand somebody in a sum of money
  cấp cho ai một số tiền tiêu
  to stand in somebody's light

  Xem light

  to stand on one's own bottom

  Xem bottom

  it stands to reason that...
  thật là hợp lý là...
  to stand to sea
  (hàng hải) ra khơi
  to stand to win
  chắc mẩm sẽ thắng
  to stand well with someone

  Xem well

  to stand somebody up
  không giữ hẹn với ai; cho ai leo cây
  united we stand, divided we fall
  đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Giá đỡ, chân đế, bệ máy,thân máy, (v) đứng, đỡ, giữ vững

  Cơ khí & công trình

  buồng lái (đầu máy)
  giá cán
  giữ nguyên (lực, ứng suất)

  Ô tô

  bộ càng sau (lắp bánh xe mô tô)

  Toán & tin

  đứng; đặt để; ở
  stand for
  thay cho

  Vật lý

  giá bình cổ cong

  Xây dựng

  bệ côngxon

  Kỹ thuật chung

  bàn máy
  bàn thí nghiệm
  bệ
  bệ đỡ
  bệ thí nghiệm
  khán đài
  convertible stand
  khán đài chuyển đổi được
  double-side stand
  khán đài hai phía
  one-side stand
  khán đài một phía
  stationary stand
  khán đài cố định

  bỏ

  đế
  để
  đế máy
  đế, giá đỡ
  đứng
  stand of tide
  nước đứng
  stand of tide
  nước triều đứng (thủy chiều)
  stand-alone
  đứng riêng
  stand-alone stencil
  khuôn tô đứng một mình
  Switch stand, Column
  bệ bẻ ghi đứng
  tool stand
  giá đựng dụng cụ
  giá
  giá (cân, thiết bị làm cân bằng)
  giá đỡ
  giá kê
  giá thử
  bãi đỗ xe
  thân máy

  Kinh tế

  bãi đậu xe
  bến đỗ
  chỗ đứng của nhân chứng trong phiên tòa
  điểm đỗ
  gian triển lãm
  phòng nhân chứng
  quầy
  display stand
  quầy bày hàng
  exhibition stand
  quầy triển lãm
  exhibition stand
  quầy trưng bày
  mom-and-pop stand
  quầy hàng vợ chồng (mua bán)
  news stand
  quầy (bán) báo
  quầy hàng
  mom-and-pop stand
  quầy hàng vợ chồng (mua bán)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X