• Cơ khí & công trình

  van mỡ

  Giao thông & vận tải

  vòng chắn mỡ

  Kỹ thuật chung

  gôm mỡ

  Giải thích EN: A tight closure that prevents leakage of grease from a piston or other moving part. Giải thích VN: Dùng xiết chặt để ngăn ngừa rò rỉ mỡ từ Pít tông hoặc thiết bị chuyển động.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X