• /´li:kidʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự lọt qua, sự rỉ ra, sự rò ra, sự thoát ra
  Sự để lọt, sự để lộ
  leakage of military secrets
  sự để lọt những bí mật quân sự ra ngoài
  Sự biến mất một cách phi pháp (tiền...)
  Kẽ hở, lỗ hở
  Vật lọt qua, vật rỉ ra

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự rò (rỉ), sự lọt qua

  Cơ - Điện tử

  Sự hở, sự rò, sự mất mát

  Cơ khí & công trình

  sự rỉ chảy

  Toán & tin

  từ thông lạc

  Điện lạnh

  độ dẫn rò

  Điện

  độ rò
  sự lạc

  Giải thích VN: Dòng điện chạy qua các lớp cách điệnở đường dây hay máy điện.

  sự rò điện
  charge leakage
  sự rò điện tích
  thoát (dòng điện)

  Giải thích VN: Dòng điện chạy qua các lớp cách điệnở đường dây hay máy điện.

  Kỹ thuật chung

  lỗ rò
  sự dò rỉ
  sự rò
  sự rò rỉ

  Giải thích EN: Any act or process of leaking; an unwanted and slow escape or entrance of particles or material. Giải thích VN: Mọi sự hay quá trình rò rỉ; sự thoát ra hay chảy vào chậm và vô ích của các hạt hay vật liệu.

  sự tiêu

  Kinh tế

  phần (khoản) rò rỉ
  sự chảy ra
  sự rò rỉ (một chất lỏng)
  sự thủng ra

  Địa chất

  sự rò rỉ, sự thoát ra, sự lọt qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X