• /´grid¸aiən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vỉ (nướng chả)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thể dục,thể thao), (thông tục) sân đá bóng (trong phạm vi đường biên)
  (sân khấu) khung kéo phông (trên tầng thượng (sân khấu))
  (hàng hải) giàn đỡ tàu (trong xưởng)
  to be on the gridiron
  bồn chồn như ngồi trên đống lửa

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giàn sân khấu

  Kinh tế

  vỉ nướng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X