• /'freimwə:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sườn (nhà, tàu...); khung (máy)
  Khung ảnh, khung tranh (nói chung)
  Cốt truyện
  framework of a novel
  cốt truyện của một cuốn tiểu thuyết
  Lớp đá lát thành giếng, sườn đê
  (nghĩa bóng) cơ cấu tổ chức, khuôn khổ
  the framework of society
  cơ cấu xã hội

  Cấu trúc từ

  to return into the framework
  hợp nhất, thống nhất

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  cốt pha

  Toán & tin

  khuôn khổ, Chương trình khung
  bộ ứng dụng văn phòng đầu tiên để chạy trên các PC của IBM ban đầu theo hệ điều hành MS-DOS.

  Xây dựng

  công trình khung

  Kỹ thuật chung

  cơ cấu
  kết cấu
  kết cấu khung
  framework of a building
  kết cấu khung của một ngôi nhà
  stable framework
  kết cấu khung ổn định
  khung
  air-supported framework
  khung bơm hơi
  bracing framework
  khung liên kết
  bracing framework
  khung giằng
  car body framework
  khung thép thùng xe
  combined framework
  khung liên hợp
  complete framework
  khung hoàn chỉnh
  composite framework
  khung hỗn hợp
  Directory Authentication Framework (DAF)
  khung nhận thực thư mục
  Distribution Application Framework (DAF)
  khung ứng dụng phân bố
  DSM-CC Multimedia Integration Framework (DMIF)
  Khung tích hợp đa phương tiện DSM-CC
  flat framework
  khung phẳng
  Framework Agreement
  hiệp định khung
  Framework Architecture for Communications Technology (FACT)
  cấu trúc khung cho công nghệ truyền thông
  framework of a building
  kết cấu khung của một ngôi nhà
  framework of building
  khung nhà
  framework wall
  tường khung chắn
  furnace framework
  khung lò
  girder-and-stanchion framework
  hệ khung dầm cột
  ground framework
  cốt đất (khung)
  internal framework
  khung nội
  internal framework
  hệ khung trong
  longitudinal framework of building
  khung dọc (của) nhà
  multitier framework
  khung nhiều khoang
  multitier framework
  khung nhiều tầng
  Open Media Framework (OMF)
  khung môi trường mở
  plane framework
  hệ khung phẳng
  plank framework
  khung ván
  portable type traveling framework
  ván khuôn di động kiểu khung cổng
  prefabricated framework
  khung lắp ghép
  regular framework
  khung đều đặn
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép chống
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép mố trụ
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép trụ
  rigid framework
  khung cứng
  single-tier framework
  khung một tầng
  slender framework
  khung mảnh
  space framework
  khung không gian
  stable framework
  kết cấu khung ổn định
  structural framework
  khung cấu tạo
  transmitter framework
  khung máy phát
  transverse framework of building
  khung ngang (của) nhà
  wall framework
  khung sườn có tường chèn (sườn gỗ có chèn gạch)
  khung cốt
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép chống
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép mố trụ
  reinforcing cage supporting framework
  khung cốt thép trụ
  khung giàn
  khung sườn
  wall framework
  khung sườn có tường chèn (sườn gỗ có chèn gạch)
  khung, sườn

  Giải thích EN: The supporting skeleton of a structure, generally composed of either reinforced concrete, steel, or timber.

  Giải thích VN: Bộ khung đỡ của một kết cấu, thường gồm bê tông cốt thép, thép hoặc gỗ.

  wall framework
  khung sườn có tường chèn (sườn gỗ có chèn gạch)
  khuôn
  collapsible framework
  ván khuôn tháo lắp
  column framework
  ván khuôn cột
  double tier framework
  ván khuôn leo
  face framework
  ván khuôn lát
  joint framework
  ván khuôn mạch nối
  lateral type traveling framework
  ván khuôn di động dọc biên
  movable framework
  ván khuôn di động
  panel framework
  ván khuôn tấm lắp ghép
  portable type traveling framework
  ván khuôn di động kiểu khung cổng
  single tier framework
  ván khuôn nửa trượt
  sliding framework
  ván khuôn trượt (đứng)
  stationary framework
  ván khuôn cố định
  submerged framework
  ván khuôn chìm
  giá
  giàn
  intermediate framework post
  cột trung gian
  simple framework
  giàn hệ tam giác
  simple framework
  giàn mạng tam giác
  space framework
  kết cấu không gian
  space framework
  khung không gian
  space framework
  giàn không gian
  transmitter framework
  giàn máy phát
  giàn mắt cáo
  sườn
  rigid framework
  sườn cứng
  wall framework
  khung sườn có tường chèn (sườn gỗ có chèn gạch)
  ván khuôn
  collapsible framework
  ván khuôn tháo lắp
  column framework
  ván khuôn cột
  double tier framework
  ván khuôn leo
  face framework
  ván khuôn lát
  joint framework
  ván khuôn mạch nối
  lateral type traveling framework
  ván khuôn di động dọc biên
  movable framework
  ván khuôn di động
  panel framework
  ván khuôn tấm lắp ghép
  portable type traveling framework
  ván khuôn di động kiểu khung cổng
  single tier framework
  ván khuôn nửa trượt
  sliding framework
  ván khuôn trượt (đứng)
  stationary framework
  ván khuôn cố định
  submerged framework
  ván khuôn chìm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X