• /´graimi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đầy bụi bẩn; cáu ghét
  grimy windows
  những cửa sổ đầy bụi bẩn
  grimy faces
  những bộ mặt cáu ghét


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  clean , pure , sterile

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X