• /´suti/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đầy bồ hóng, đầy muội
  Đen như bồ hóng

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mồ hóng
  muội
  sooted or sooty plug
  bougie bị phủ muội than

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X