• /´sterail/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cằn cỗi, khô cằn; không thể sản xuất mùa màng (đất)
  sterile land
  đất cằn cỗi
  Vô sinh, mất khả năng sinh đẻ (người, cây cối, súc vật)
  Vô ích, không kết quả (cuộc tranh luận, sự giao thiệp..)
  sterile effort
  sự cố gắng vô ích
  Vô trùng
  an operating theatre should be completely sterile
  một phòng mổ phải hoàn toàn vô trùng
  Nghèo nàn, khô khan (văn học)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  vô trùng

  Y học

  vô sinh, vô khuẩn

  Kỹ thuật chung

  không sinh lợi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X