• /¸gærən´tɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bảo đảm, người bảo lãnh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) người bảo đảm

  Kỹ thuật chung

  người bảo đảm

  Kinh tế

  bảo lãnh
  người bảo đảm
  người bảo lãnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X