• /in´ʃuərə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bảo hiểm, công ty bảo hiểm

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hội bảo hiểm

  Kỹ thuật chung

  người bảo hiểm

  Kinh tế

  chủ hãng bảo hiểm
  công ty bảo hiểm
  excess and surplus lines insurer
  công ty bảo hiểm ngoài tuyến quy định
  marine insurer
  công ty bảo hiểm đường biển
  người bảo hiểm
  admitted insurer
  người bảo hiểm được công nhận
  cargo insurer
  người bảo hiểm hàng hóa
  co-insurer
  người bảo hiểm chung
  liability insurer
  người bảo hiểm trách nhiệm dân sự
  marine insurer
  người bảo hiểm đường biển
  marine insurer
  người bảo hiểm rủi ro đường biển
  prudent insurer
  người bảo hiểm thận trọng
  người nhận bảo hiểm
  advertisement of insurer
  quảng cáo của người nhận bảo hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X