• /'spɔnsə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cha mẹ đỡ đầu
  Người bảo đảm
  Người đưa ra một đề nghị, người bảo lãnh cho một đề nghị (cho một luật mới..)
  Người bảo trợ
  Người thuê quảng cáo; hãng thuê quảng cáo (quảng cáo hàng của mình ở đài phát thanh hay truyền hình)
  Người góp tiền từ thiện để đáp lại một hoạt động cụ thể của người khác

  Ngoại động từ

  Đỡ đầu, bảo trợ
  a government-sponsored cheap textbooks scheme
  một kế hoạch xuất bản sách giáo khoa với giá rẻ được chính phủ bảo trợ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bảo trợ

  Kỹ thuật chung

  chủ công trình
  người đỡ đầu
  người tài trợ

  Kinh tế

  bảo lãnh
  bảo trợ
  chủ biện
  chủ nhiệm
  đảm trách
  đỡ đầu
  đứng bảo lãnh (cho người nào)
  người (hoặc hãng) tài trợ quảng cáo
  người (hoặc hãng) ủng hộ dưới dạng thuê làm quảng cáo
  người bảo lãnh
  người bảo trợ
  người bảo trợ/đỡ đầu
  người đảm nhiệm
  người đảm trách
  người xuất vốn (hoạt động kinh doanh)
  người xuất vốn (hoạt động kinh doanh...)
  người đỡ đầu
  ủng hộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X