• /´gærənti/

  Thông dụng

  Danh từ (pháp lý)

  Sự bảo đảm, sự bảo lãnh
  Vật bảo đảm; giấy bảo đảm

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  giấy bảo đảm
  sự bảo lãnh
  vật bảo đảm

  Kỹ thuật chung

  sự bảo đảm

  Kinh tế

  bảo đảm
  bảo lãnh
  guaranty clause
  điều khoản bảo đảm, bảo lãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X