• /,hæsi'endə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hội họa) nét chải

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  ngôi nhà chính

  Giải thích EN: The main house of such an estate.

  Giải thích VN: Phần nhà chính của một trang trại.

  Kỹ thuật chung

  trang trại

  Giải thích EN: In the southwestern U.S., a low, sprawling house with wide porches.

  Giải thích VN: Thường thấy ở vùng Nam Mỹ: nhà thấp trải dài với các cổng rộng.

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X