• /plæn´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Khu đất trồng cây, vườn ươm; cây trồng
  plantations of fir and pine
  khu đất trồng cây linh sam và thông
  Đồn điền (bông, cà phê...)
  a plantation manager
  một người quản lý đồn điền
  (sử học) sự di dân sang thuộc địa
  (sử học) thuộc địa

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đồn điền
  cane plantation
  đồn điền mía
  ex plantation
  giá giao tại đồn điền
  Plantation House
  nhà đồn điền
  Plantation House
  Nhà Đồn điền (chỉ sở giao dịch hàng hóa Luân Đôn)
  nông trang
  nông trường
  cane plantation
  nông trường mía
  ex plantation
  giao tại nông trường
  sugar plantation
  nông trường đường
  nông trường (lớn)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X