• /´hɔ:ltə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây cương dùng để dắt ngựa
  Dây thòng lọng
  to put a halter upon (on) somebody
  treo cổ ai
  Sự chết treo
  Kiểu áo mà phần trên được giữ lại bằng cái dải vòng qua gáy, để lộ vai và lưng ( (cũng) halter-neck)

  Ngoại động từ

  ( (thường) + up) buộc dây thòng lọng (vào cổ...)
  Treo cổ (ai)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắt bằng dây thòng lọng
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (nghĩa bóng) thắt cổ, gò bó, kiềm chế chặt chẽ

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X