• (đổi hướng từ Handcuffed)
  /´hænd¸kʌf/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Còng tay, xích tay

  Danh từ số nhiều

  Cái xích tay, cái còng tay

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X