• /'mænəkl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự trói buột, sự kiềm hãm
  Khoá tay, xiềng, cùm ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  Ngoại động từ

  Khoá tay lại, xích tay
  (nghĩa bóng) giữ lại, ngăn lại, ngăn cản

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  còng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X