• /tai/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dây buộc, dây cột, dây trói; dây giày
  Cà vạt (như) necktie
  Đoạn dây thừng, dây kim loại.. dùng để buộc cái gì
  Nơ, nút
  Bím tóc
  Kèo nhà, tà vẹt (thanh hoặc xà nối những bộ phận của một cấu trúc lại với nhau)
  (kiến trúc) thanh nối; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) tà vẹt (trên đường sắt) (như) sleeper
  ( (thường) số nhiều) (nghĩa bóng) mối ràng buộc, quan hệ; cái gắn bó mọi người
  ties of blood
  quan hệ dòng máu
  Sự ràng buộc, sự hạn chế
  he doesn't want any ties; that's why he never married
  anh ta không muốn bị ràng buộc, vì thế cho nên anh ta không bao giờ lấy vợ
  (thể dục thể thao) trận hoà (tỉ số bằng nhau trong một trận đấu)
  (thể dục thể thao) cuộc thi đấu thể thao giữa hai (hay một nhóm đội, đấu thủ..)
  (âm nhạc) dấu nối (vạch cong trong một bản nhạc bên trên hai nốt nhạc cùng một độ cao cần được chơi hoặc hát (như) một)

  Ngoại động từ

  Buộc, cột, trói
  to tie a buffalo to a tree
  buộc một con trâu vào cây
  to tie one's shoe-laces
  buộc dây giày của mình
  Thắt
  to tie a knot
  thắt nút
  Liên kết, nối
  a steel bar ties the two columns
  một thanh thép nối hai cột
  (nghĩa bóng) rảng buộc, trói buộc, cột; giữ lại
  to be tied to one's work
  bị công việc ràng buộc
  (âm nhạc) đặt dấu nối

  Nội động từ

  Ngang điểm, ngang phiếu, hoà nhau
  the two teams tied
  hai đội ngang điểm
  Cột, buộc, cài
  does this sash tie in front or at the back?
  cái khăn quàng này buộc đằng trước hay đằng sau?

  Cấu trúc từ

  to tie down
  cột, buộc vào, ràng buộc
  to tie a man down to a contract
  ràng buộc một người vào một hợp đồng
  to tie on
  cột, buộc (nhãn hiệu)
  to tie in
  có quan hệ mật thiết, gắn chặt
  to tie up
  cột, buộc, trói
  (y học) buộc, băng (một vết thương)
  (tài chính) giữ lại, giữ nằm im (một số tiền)
  (pháp lý) làm cho không huỷ được, làm cho không bán được, làm cho không nhường được (một di sản)
  (nghĩa bóng) giữ lại, trói buộc
  to be tied up
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bắt buộc phải ngừng hoạt động (vì đình công...)
  to get tied up
  kết hôn, lấy vợ, lấy chồng
  to tie someone's tongue
  khoá miệng ai lại, bưng miệng ai lại

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Dây buộc, thanh giằng, dây neo, (v) buộc, nối,liên kết

  Cơ khí & công trình

  khớp liên kết
  thành chịu kéo

  Xây dựng

  sườn ngang
  thanh (kéo) giằng
  thanh kéo bằng sợi thép (dùng cho ván khuôn)
  vòng thanh giữ

  Giải thích EN: A loop of retaining bars around the longitudinal steel in reinforced concrete to add shear reinforcement.

  Giải thích VN: Một vòng các thanh giữ quanh thanh thép dọc trong bê tông cốt thép để tăng sự gia cố chống cắt.

  Điện lạnh

  băng nối điện
  dây nối điện

  Kỹ thuật chung

  bộ phận liên kết

  Giải thích EN: A beam, post, or angle used to fasten objects together.

  Giải thích VN: Là dầm ,cột, thép góc để liên kết các đối tượng khác.

  buộc
  khớp nối
  dây buộc
  dây neo
  liên hệ
  liên kết
  ghép
  giằng
  nối
  thanh căng
  thanh chịu kéo
  thanh giằng
  thanh giằng ngang
  thanh kéo
  thanh ngang
  thanh nối

  Giải thích EN: A tension member such as that in a truss or frame.

  Giải thích VN: Một thành phần căng như thành phần trong một giàn hay khung.

  tà vẹt

  Giải thích EN: A transverse wooden or concrete beam on which the rails of a railroad track rest.

  Giải thích VN: Một rầm gỗ hay bê tông nằm ngang trên đó đặt các đường ray hay các đường xe lửa.

  tà vẹt đường sắt

  Kinh tế

  buộc
  chằng
  sự ngang nhau số phiếu bầu
  trói

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X