• /ʃækl/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều shackles

  Cái cùm, cái còng
  ( số nhiều) xiềng xích; sự trói buộc, sự hạn chế
  shackle s of convention
  sự trói buộc của quy ước
  Cái sứ cách điện

  Ngoại động từ

  Cùm lại, xích lại
  Ngăn cản, ngăn chặn (không cho hành động hoặc ăn nói tự do)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Vòng kẹp, khâu nối, khóanối, cái móc

  Cơ khí & công trình

  khóa nối (xích)

  Ô tô

  vòng kẹp nhíp xe

  Xây dựng

  vòng liên hợp

  Kỹ thuật chung

  cái móc
  căng
  tension shackle
  vòng căng
  khâu nối
  khóa nối
  đai
  giá hình cung
  nối
  má kẹp
  phần nhô ra
  quai
  vấu
  vòng kẹp
  screw shackle
  vòng kẹp có vít
  spring shackle
  vòng kẹp lò xo
  spring shackle
  vòng kẹp nhíp xe
  vòng móc
  spring shackle
  vòng móc lò xo
  vòng ôm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X