• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bện chặt, đan chặt (dây...)

  Cơ khí & công trình

  bện chặt/đan chặt

  Giải thích EN: Of or relating to a rope with its strands twisted at a relatively large angle to its axis, generally at 45°. Giải thích VN: Liên quan tới một dây thừng với sợi của nó xoắn ở một góc tương đối lớn so với lõi, thông thường là 45°.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X