• /´hedid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có ghi ở đầu (trang giấy...)
  Có đầu (dùng trong tính từ ghép)
  bald-headed teacher
  ông giáo hói đầu

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (adj) có đầu, có mũ

  Kinh tế

  có ghi ở đầu (trang giấy)
  có ghi ở đầu (trang giấy...)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  stopping , landed , disembarked

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X