• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  công trình bao đầu

  Giải thích EN: Any device or structure at the front or diversion point of a waterway to control the amount of water flowing. Giải thích VN: Bất kỳ thiết bị hoặc cấu trúc nào nằm ở mặt trước hoặc điểm chuyển hướng của luồng nước để kiểm soát lượng nước chảy qua.

  khu đầu mối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X