• (đổi hướng từ Heartened)
  /ha:tn/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  ( (thường) + up) cổ vũ, động viên, làm cho phấn khởi
  a heartening news
  một tin tức rất phấn khởi

  Nội động từ

  To hearten up phấn khởi lên

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X