• /bɔi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) phao, phao cứu đắm ( (cũng) life buoy)
  (nghĩa bóng) chỗ nương tựa

  Ngoại động từ

  Đặt phao, thả phao
  to buoy [[[out]]] a channel
  thả phao ở eo biển
  ( (thường) + up) giữ cho khỏi chìm, làm cho nổi, nâng lên
  ( (thường) + up) giữ vững tinh thần, làm cho phấn chấn
  to be buoyed up with new hope
  phấn chấn lên với niềm hy vọng mới

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Giao thông & vận tải

  phao (mốc hàng hải)

  Kỹ thuật chung

  đặt phao
  phao
  anchor buoy
  phao neo
  anchorage buoy
  phao neo
  barrel buoy
  phao hình trụ
  barrel buoy
  phao thùng
  barrel buoy
  thùng phao (đạo hàng)
  bell buoy
  phao chuông
  boat buoy
  phao tầu
  breeches buoy
  phao cấp cứu
  buoy rope
  cáp phao
  buoy rope
  chão phao
  circular buoy
  phao tròn (cứu đắm)
  conical buoy
  phao côn
  conical buoy
  phao nón (mốc hàng hải)
  danger buoy
  phao báo nguy
  ELSBM (exposedlocation single buoy mooring)
  neo phao đơn vị trí lộ thiên
  Environmental Data Buoy (EDB)
  phao dữ liệu môi trường
  exposed location single buoy mooring (ELSBM)
  sự neo phao ở vị trí lộ
  fairway buoy
  phao chỉ đường
  fog buoy
  phao hiệu sương mù
  gong buoy
  phao cồng (mốc hàng hải)
  life buoy
  phao cứu đắm
  light buoy
  phao đèn (mốc hàng hải)
  lighted buoy
  phao sáng
  luminous buoy
  phao tiêu có phát sáng
  Marine Optical Buoy (MOBY)
  Phao tiêu quang học Hàng hải
  mooring buoy
  phao buộc tàu phao neo
  parachute weather buoy
  phao dù trên không
  pillar buoy
  phao cột
  radar reflector buoy
  phao phản xạ rađa
  radio buoy
  phao vô tuyến
  sea buoy
  phao cửa biển
  sea buoy
  phao số không
  single buoy mooring
  bệ neo phao đơn (hàng hải)
  spar buoy
  phao cột
  telegraph buoy
  phao đánh dấu
  telemetering wave buoy
  Phao Senser sống
  trunk-buoy
  phao nổi neo tầu
  whisker buoy
  phao có còi (mốc hàng hải)
  whistling buoy
  phao có còi hiệu
  whistling buoy
  phao còi
  wreck buoy
  phao trôi dạt
  phao hiệu
  fog buoy
  phao hiệu sương mù
  phao tiêu
  luminous buoy
  phao tiêu có phát sáng
  Marine Optical Buoy (MOBY)
  Phao tiêu quang học Hàng hải
  tiêu
  luminous buoy
  phao tiêu có phát sáng
  Marine Optical Buoy (MOBY)
  Phao tiêu quang học Hàng hải
  pillar buoy
  cọc tiêu (mốc ở biển)
  spar buoy
  cọc tiêu (mốc ở biển)

  Kinh tế

  phao
  buoy dues
  phí phao (phải đóng khi sử dụng phao của cảng)
  buoy dues
  thuế phao
  buoy tender
  tàu cung cấp phao
  quarantine buoy
  phao kiểm dịch
  phao cứu đắm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  beacon , drift , float , guide , marker , signal

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X