• Hóa học & vật liệu

    phép tính xấp xỉ Hengstebeck

    Giải thích EN: A calculation technique for estimating the distribution of non-key components in products from distillation columns. Giải thích VN: Một kỹ thuật tính toán nhằm ước lượng độ phân bố của các thành tố phụ trong các sản phẩm từ các ống chiết xuất.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X